Kullanıcı Sözleşmesi

Edepsiz.site Kullanıcı Şartları Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), Edepsiz.site ile Edepsiz.site’ye ait https://Edepsiz.site  ziyaret edecek internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir. Edepsiz.site, kullanıcılarına blog tadında, farkındalık yaratabilecekleri, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir özgün ve sosyal içerik platformudur.

Kullanıcı, Edepsiz.site’yi ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.

1. Kullanıcı, Edepsiz.site’yi ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, Edepsiz.site tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır

2. Kullanıcı’nın Edepsiz.site içerik ekleyebilmesi, içeriklere yorum yapabilmesi, diğer kullanıcıları takip edebilmesi, belli içerikleri favorilere ekleyebilmesi, diğer kullanıcılarla mesajlaşabilmesi için anasayfada bulunan “+Edepsizlik YAP!” bağlantısına tıklamak suretiyle; yazar adı, yazar e-posta adresi, yazı başlığı, içerik alanı, sosyal ağ linkleri ve kısaca tanıtım cümleleri talep edip giriş yaparak Edepsiz.site içerik eklemesi gerekmekte olup; içerik okumak, içerik paylaşmak, içeriklere emoji ile tepki vermek, içeriklere yorum yapmak hizmetlerinden yararlanılabilir.

3. Kullanıcı hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak ya da insanları kışkırtacak saldırgan bir kullanıcı adı oluşturulamaz. Yayın ilkelerine aykırı içerikler yayımlanmaz.

4. Kullanıcı, blog hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.

5. Kullanıcı, içerik ekleme panelinde olan kısıma sosyal medya hesaplarının linklerini ekleyebilir, zorunluluk değildir, ihtiyaridir.

6. Kullanıcı’nın, Edepsiz.site’ye içerik göndermesi, içeriğinin kesinlikle yayımlanacağı anlamına gelmez. Editörlerin kontrolünden sonra yayımlanacaktır.

7. Kullanıcı, Edepsiz.site dilediği zaman kullanıcıları bir sebeple ödüllendirebileceği gibi tek taraflı olarak kullanıcılığına son verebileceğini, kullanıcı hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, kullanıcı hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda Edepsiz.site  hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

8. Kullanıcı tarafından 1 (bir) yıl boyunca işletilmeyen, 1 (bir) yıl boyunca Edepsiz.site yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen içerik üreticilerinin içeriklerini silebilir.

9. Edepsiz.site alan adı ile kullanıcı hesapları da dahil olmak üzere alt alan adlarına ilişkin tüm haklar Edepsiz.site’ye aittir. Kullanıcıların, kullanıcı hesaplarının bulunduğu alt alan adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Silinen kullanıcı hesaplarının alt alan adları farklı kullanıcılarla kullanılabilir.

10. Edepsiz.site’de herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan kullanıcılar, durumları incelendikten sonra Edepsiz.site tarafından kullanıcılıktan çıkarılabilecektir.

11. Edepsiz.site yer alan bilgi, veri, yazı, yorumlar, makaleler, yazılımlar kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, Edepsiz.site kullanıcılar tarafından girileceği gibi Edepsiz.site editörleri tarafından da girilebilecektir.

12. Kullanıcı tarafından Edepsiz.site’ye eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

13. Edepsiz.site, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma, düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden Edepsiz.site’nin editörleri hiçbir şekilde sorumlu değildir. Edepsiz.site, ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı, Edepsiz.site’den hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

14. Edepsiz.site, Kullanıcı’dan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.

15. Edepsiz.site’de sunulan hizmetleri kullanmak dışında, Edepsiz.site’de yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, Edepsiz.site’de yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.

16. Edepsiz.site’de yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.

17. Kullanıcı, Edepsiz.site gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı yazılar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.

18. Kullanıcı, Edepsiz.site tarafından talep edilmeden ve/veya Edepsiz.site’den yazılı onay almaksızın ve/veya Edepsiz.site ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın Edepsiz.site’da reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez. Edepsiz.site hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak isteniyorsa lütfen Edepsiz.site ile iletişim kurunuz.

19. Edepsiz.site, Edepsiz.site’nin belli alanlarını veya kategorilerini, Edepsiz.site’de kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak belirleyebilir.

20. Edepsiz.site, kullanıcı hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak kullanıcı hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, kullanıcı hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Kullanıcı hesabında Kullanıcı’nın kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal Edepsiz.site ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcı’nın kullanıcı hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.

21. Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin Edepsiz.site kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve Edepsiz.site  zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; Edepsiz.site tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

22. Kullanıcı’nın yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi halde Kullanıcı Edepsiz.site ve Edepsiz.site’nin uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

23. Edepsiz.site, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.

24. Kullanıcı, Edepsiz.site’deki yenilikler ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsa sizvebiz.blog’un e-posta gönderim listesine kayıt olabilir. Kullanıcı’nın e-posta gönderim listesinden çıkması için ayarlar menüsünden gerekli ayarları yapması yeterlidir.

25. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; Adana Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

26. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Edepsiz.site’nin defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

27. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

28. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

29. Kullanıcı sözleşmesiyle veya Edepsiz.site uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa iletişime geçebilirsiniz:

E-posta: sosyal@edepsiz.site

Kullanıcı sözleşmesiyle ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçiniz..

Tebligat Adresleri Kullanıcı’nın Edepsiz.site bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle Edepsiz.site kullanıcı’nın kayıtlı e.posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e.postanın sizvebiz.blog tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcı’ya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Choose A Format
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format